t 2VALORISE

Aandeel 2Valorise

Beurs

Euronext Brussels

Markt

Continuous

Ticker

VALOR

ISIN Code

BE0974275076

Devies

EURO

#Aandelen

7.593.794

Aandeelhoudersstructuur

Het totaal kapitaal van 2Valorise bedraagt 20.948.484 € en wordt vertegenwoordigd door 7.593.794 volledig volgestorte en gewone aandelen. Elk aandeel verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering. Verder zijn er geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen.

Gimarco NV

6.060.000 aandelen

79,80%
LRM NV

1.033.000 aandelen

13,60 %
Philiep Van Eeckhout

56.000 aandelen

0,74 %
Free Float

444.794 aandelen

5,86 %

Financiële Kalender

Onderstaande publicaties zijn, tenzij anders vermeld, gepland na beurstijd.

7 september 2017

Publicatie van de halfjaarresultaten van 2016

30 maart 2018

Publicatie van de jaarresultaten van 2017

24 april 2018

Publicatie van het jaarverslag 2017

24 mei 2018

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

14 september 2018

Publicatie van de halfjaarresultaten van 2018

Algemene Vergadering

Algemene Aandeelhoudersvergadering van 24 mei 2018

Document PDF

Uitnodiging voor de algemene vergadering van aandeelhouders

Image Description

Volmacht voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Image Description

Meer gedetailleerde informatie m.b.t. rechten van de aandeelhouders voor de algemene vergadering

Image Description

Jaarverslag 2017

Image Description

Statutaire jaarrekening 2017

Image Description

Algemene Aandeelhoudersvergadering van 29 mei 2017

Document PDF

Uitnodiging voor de algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Image Description

Volmacht voor de gewone algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Image Description

Meer gedetailleerde informatie m.b.t. rechten van de aandeelhouders voor de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering

Image Description

Jaarverslag 2016

Image Description

Statutaire jaarrekening 2016

Image Description

Voorstel gecoördineerde statuten

Image Description

Algemene Aandeelhoudersvergadering van 26 mei 2016

Document PDF

Uitnodiging voor de algemene vergadering van aandeelhouders

Image Description

Volmacht voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Image Description

Meer gedetailleerde informatie m.b.t. rechten van de aandeelhouders voor de algemene vergadering

Image Description

Jaarverslag 2015

Image Description

Algemene Aandeelhoudersvergadering van 21 mei 2015

Document PDF

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 mei 2015

Image Description

Uitnodiging voor de algemene vergadering van aandeelhouders

Image Description

Volmacht voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Image Description

Meer gedetailleerde informatie m.b.t. rechten van de aandeelhouders voor de algemene vergadering

Image Description

Jaarverslag 2014

Image Description

Algemene en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2014

Document PDF

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 22 mei 2014

Image Description

Uitnodiging voor de Algemene en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Image Description

Volmacht voor de Algemene en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Image Description

Bijzonder Verslag Artikel 582

Image Description

Bijzonder Verslag Artikel 583

Image Description

Bijzonder Verslag Artikel 596 en 598

Image Description

Bijzonder Verslag Artikel 560

Image Description

Verslag Commissarris Artikel 582

Image Description

Verslag Commissaris Artikel 596 en 598

Image Description

Jaarverslag 2013

Image Description

Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 24 april 2014

Document PDF

Bijkomende communicatie omtrent agendapunt 3 van de buitengewone algemene vergadering

Image Description

Uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Image Description

Volmacht voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Image Description

Bijzonder Verslag Artikel 582

Image Description

Bijzonder Verslag Artikel 583

Image Description

Bijzonder Verslag Artikel 596

Image Description

Bijzonder Verslag Artikel 602

Image Description

Verslag Commissarris Artikel 582

Image Description

Verslag Commissaris Artikel 596

Image Description

Verslag Commissarris Artikel 602

Image Description

Facility Agreement

Image Description

Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 7 april 2014

Document PDF

Bijkomende communicatie omtrent agendapunt 3 van de buitengewone algemene vergadering

Image Description

Uitnodiging voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders

Image Description

Volmacht voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Image Description

Bijzonder Verslag Artikel 582

Image Description

Bijzonder Verslag Artikel 583

Image Description

Bijzonder Verslag Artikel 596

Image Description

Bijzonder Verslag Artikel 602

Image Description

Verslag Commissarris Artikel 582

Image Description

Verslag Commissaris Artikel 596

Image Description

Verslag Commissarris Artikel 602

Image Description

Facility Agreement

Image Description

Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 6 januari 2014

Document PDF

Uitnodiging voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders

Image Description

Toelichting voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Image Description

Volmacht voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Image Description

Bijzonder Verslag Artikel 604

Image Description

Transparantieverklaringen

Elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, effecten met stemrecht van de vennootschap verwerft, geeft aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) kennis van het aantal en van het percentage van de bestaande stemrechten dat hij/zij, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, hetzij in onderling overleg met één of meer andere personen, houdt als gevolg van de verwerving, wanneer de stemrechten verbonden aan de betreffende effecten 3%, 5%, 10%, 15%, 20% of een ander veelvoud van 5% bereiken of overschrijden van het totaal van de bestaande stemrechten.

Een zelfde kennisgeving is verplicht wanneer als gevolg van overdracht, rechtstreeks of onrechtstreeks, van effecten het aantal stemrechten daalt onder een van de bovenvermelde drempelwaarden.

Een kennisgeving is eveneens verplicht wanneer, ten gevolge van gebeurtenissen die de verdeling van de stemrechten hebben gewijzigd, het percentage van de stemrechten verbonden aan de rechtstreeks of onrechtstreeks gehouden effecten de in de eerste alinea vermelde drempelwaarden bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, ook al vond er geen verwerving of overdracht plaats.

Een kennisgeving is eveneens verplicht wanneer natuurlijke of rechtspersonen een akkoord van onderling overleg sluiten, wanneer, als gevolg daarvan, het percentage van de stemrechten waarop dit akkoord slaat, dan wel het percentage van een bij het akkoord betrokken partij, een in de eerste alinea vermelde drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

De kennisgevingen gedaan overeenkomstig de bepalingen van dit artikel moeten worden gericht aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen een termijn van vier Werkdagen aanvangend op de Werkdag na de datum waarop (i) de kennisgevingsplichtige persoon kennis krijgt van de verwerving of overdracht of het recht om stemrechten uit te oefenen, of waarop deze, gezien de omstandigheden, daarvan kennis had moeten krijgen, ongeacht de datum waarop de verwerving, overdracht of het recht om stemrechten uit te oefenen effect sorteert, (ii) de aandelen voor de eerste maal worden toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, (iii) de kennisgevingsplichtige persoon op de hoogte wordt gebracht van de gebeurtenissen die de verdeling van de stemrechten hebben gewijzigd, (iv) een akkoord van onderling overleg wordt gesloten, gewijzigd of beëindigd; of (v) de nalatenschap wordt aanvaard, in voorkomend geval onder voorrecht van boedelbeschrijving, voor deelnemingen verworven door erfopvolging.

2Valorise NV beveelt aan de kennisgevingen langs elektronische weg over te maken ter attentie van:

Dirk Slegers
Chief Financial Officer
dirk.slegers@2valorise.be

2Valorise NV
De Snep 3324
3945 Ham – BELGIE

Transparantieverklaring PDF

Transparantiemelding aandeelhouders

10 juni 2014

Image Description

Gimarco

16 mei 2014

Image Description

LRM

16 mei 2014

Image Description

Enerpro - Yves Crits

25 februari 2014

Image Description

Nico Terry

28 januari 2014

Image Description