Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van 2VALORISE is samengesteld uit zeven leden:

CI2I BVBA

Voorzitter

met vast vertegenwoordiger Filip Lesaffer

PHVE BVBA

Bestuurder

met vast vertegenwoordiger Philiep Van Eeckhout

LRM Beheer NV

Bestuurder

met vast vertegenwoordiger Roeland Engelen

BREVAK BVBA

Bestuurder

met vast vertegenwoordiger Jo Breesch

HAMACO BVBA

Onafhankelijk Bestuurder

met vast vertegenwoordiger Henri Meyers

CAPTEN NV

Onafhankelijk Bestuurder

met vast vertegenwoordiger Jo Buekens

INFIGO BVBA

Onafhankelijk Bestuurder

met vast vertegenwoordiger Frank Bruyneel

Auditcomité

Het auditcomité, opgericht door de Raad van Bestuur, kijkt toe op de integriteit van de financiële informatie die door 2VALORISE publiek wordt gemaakt en fungeert als een aanspreekpunt voor de Commissaris van de vennootschap.

Het auditcomité bestaat uit vier leden:

met vast vertegenwoordiger Roeland Engelen

met vast vertegenwoordiger Jo Breesch

met vast vertegenwoordiger Henri Meyers

met vast vertegenwoordiger Filip Lesaffer

Remuneratie en Benoemingscomité

Het remuneratie- en benoemingscomité, opgericht door de Raad van Bestuur, kijk toe op het verloningsbeleid van het 2VALORISE management team en speelt een rol in het formuleren van de jaarlijkse doelstellingen.

Het remuneratie- en benoemingscomité bestaat uit drie leden:

met vast vertegenwoordiger Henri Meyers

met vast vertegenwoordiger Jo Breesch

met vast vertegenwoordiger Philiep Van Eeckhout

COMMISSARIS

Op advies van het auditcomité heeft de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 2VALORISE van 21 mei 2015 KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Filip De Bock, benoemt als commissaris van de vennootschap voor een mandaat van 3 jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering in 2018.

Corporate Governance Charter

2VALORISE heeft bij de opmaak en herziening van haar Corporate Governance Charter rekening gehouden met de Belgische corporate governance principes, terug te vinden in de Governance Code 2009 als het Wetboek van Vennootschappen. De Raad van Bestuur van 2VALORISE heeft het Corporate Governance Charter herzien, en goedgekeurd, per 22 augustus 2014.

Aansluitend werd een Verhandelingsreglement of Dealing Code opgemaakt die de van kracht zijnde regels en procedures definieert wanneer leden van de Raad van Bestuur en/of het Management handelen in effecten van 2VALORISE. Het Corporate Governance Charter, de Dealing Code als de Gecoördineerde statuten kunnen onderstaand worden gedownload.

Document Datum PDF

Corporate Governance Charter

22/08/2014 Image Description

Dealing Code

22/08/2014 Image Description

Gecoördineerde Statuten 2VALORISE

22/05/2014 Image Description

Gelijkwaardig informatiedocument

21/10/2014 Image Description