MISSIE

"Een duurzame toekomst."

Vanuit ons circulair denken focussen we op een maximale valorisatie van end-of-life rest- en afvalstromen door deze nuttig aan te wenden en via lokale, industriële projecten te transformeren in energie, grondstoffen en materialen.

Assets

Momenteel exploiteert 2Valorise drie industriële units voor de valorisatie van houtachtige afvalbiomassa. Op twee locaties in België, Amel en Ham, wordt deze afvalstroom in eerste instantie mechanisch bewerkt tot een homogene grondstof, om vervolgens door verbranding om te zetten in elektriciteit, warmte en nuttige nevenstromen voor de bouw- en constructie-industrie.

2Valorise Amel

Op onze site te Amel, gelegen te midden van de houtverwerkende industrie in de Oostkantons, exploiteren wij sedert respectievelijk 2007 en 2008 twee industriële WKK installaties (Amel I en Amel II). Deze installaties staan in voor de verwerking van houtachtige afvalbiomassa tot groene energie. In 2017 werden deze installaties uitgebreid met een state-of-the-art rookgaswassingsysteem om nog meer ‘2Valorise’ te zijn in een bredere verwerking van houtachtige afvalstromen.

 • 2 roosterovens met stoomketel
 • MAN stoomturbine
 • 11,2 MW elektrisch bruto vermogen
 • Niet-verontreinigd hout tot 65% vochtigheidsgraad
 • Rookgaswassingsysteem
 • Aansluiting beschikbaar warmtenet
Image Description
Image Description

2Valorise Ham

Onze WKK installatie te Ham is gelegen te midden van een bosrijke omgeving (De Kempen) met een strategische, logistieke ontsluiting via het naburige Albertkanaal. Sedert 2011 wordt op deze locatie eveneens houtachtige afvalbiomassa door verbranding omgezet tot groene energie. Aansluitend is er een geïntegreerde valorisatie van de industriële restwarmte door een naast gelegen houtverwerkende activiteit.

 • 1 fluidized bed oven met stoomketel
 • Siemens stoomturbine
 • 9,6 MW elektrisch bruto vermogen
 • Niet verontreinigd hout tot 55% vochtigheidsgraad
 • Restwarmte valorisatie on site

2Valorise Materials

Onze unit die focust op de aankoop, het beheer, de logistiek van de inkomende afval- en reststromen en instaat voor de verdere verwerking tot homogene grondstoffen voor valorisatie, in zowel onze eigen units, als die van derde partijen. Vanuit een verdere diversificatie van stromen en activiteiten zal deze unit focussen op een bredere waaier van end-of-life stromen en materialen.

 • 300.000 ton/jaar houtachtige afvalbiomassa
 • Permanente staalname in eigen labo
 • Herbestemming van 30.000 ton vlieg- en bodemassen per jaar
Image Description

MANAGEMENT TEAM

Dit management team kan rekenen op een enthousiast, gemotiveerd en professioneel team van medewerkers.

Image description

Filip Lesaffer

CEO
Image description

Dirk Slegers

CFO
Image description

Jean Paul Degbomont

Operations Director
Image description

Robin Vannoppen

Corporate & M&A Director
Image description

Joos Van den Bergh

Site Manager 2VALORISE Ham
Image description

Francois Charneux

Site Manager 2VALORISE Amel
Image description

Alexander Verbesselt

Purchase & Logistics Manager 2VALORISE Materials