Lokale Duurzaamheid

Pro Natura en industriële biomassaverwerker 2Valorise slaan de handen in elkaar om grondstoffen te puren uit organische reststromen zoals landschapsafval, grasmaaisel, hakhout, enz. Deze grondstoffen (natuurlijke vezels, biochemische componenten…) worden vervolgens verkocht aan biogebaseerde maakbedrijven. Pro Natura en 2Valorise willen in dit ESF-project een innovatieve, contractuele manier van samenwerken uitbouwen gebaseerd op volgende ambities: (i) maximale valorisatie van reststromen volgens een optimale cascade van verwerkingsstappen, (ii) volgens kostenefficiënte, circulaire en milieuvriendelijke processen en (iii) waarbij inkomsten, kosten en risico’s rechtvaardig verdeeld worden tussen de partners. Bij het uitwerken van het business model worden zowel afnemers van ecogrondstoffen, de huidige groenverwerkingsbedrijven als beheerders van openbaar groen nauw betrokken. Dit ESF-project geeft een boost aan de circulaire, biogebaseerde, sociale én lokale economie in Vlaanderen. Voor dit project werd er steun verleend uit het Europees Sociaal Fonds.