Fuel Feedstock

Kwaliteit - Continue Meting & Labotest - Houtachtige Afvalbiomassa

Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

Industriële Assets

Drie industriële Valorisatie-units in exploitatie

Amel I

Amel II

Ham

Valorisatie

Productie-output

Elektriciteit

Warmte

Nevenproducten

Vliegassen - Bodemassen - Aarde